Mình chỉ có 1 buổi chiều và tối rảnh ở Barcelona. Các mẹ châu Âu chỉ dùm nên đi chơi ở đâu hay shopping món gì. Cám ơn.