Nhóm mình thấy khá đông người các bạn điều ở nước ngoài hết ah hay vẫn ở vn ạ ???