Chào cả nhà, mình vừa nhận được thông báo này về những thay đổi lớn trong hệ thống quản lý người nước ngoài ở Nhật, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 sang năm. Mình chỉ có bản tiếng Anh, dán vào đây để ai chưa biết cùng xem, hy vọng hữu ích với các bạn. Chúc cả nhà một ngày tốt lành.


http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/NewResidenceManagementSystem-(EN).pdf#search='To all foreign nationals residing in Japan'