Các mẹ có ai có kinh nghiệm vụ này cho em hỏi với.


Nếu sinh con trong thời gian đi học bằng học bổng Monbugakusho thì có vấn đề gì ko ạ? Người ta có "đòi lại" học bổng hoặc có trợ giúp gì thêm không hả các mẹ?


:Thinking: