Các mẹ SGP ơi giúp mình với. Con của sếp Ax nhà mình mưốn được mở hàm ếch bên SGP, thứ 4 này mình bay sang SGP rồi mà mình thì lại chẳng biết bệnh viện nào mổ hàm ếch để mà hỏi :2:. Các mẹ giúp em với, em hứa hỏi bao nhiêu làn rồi mà lần nào sang cũng không biết BV nào mà hỏi, ông ấy mà tưởng vợ chồng em hứa lèo thì chết Ax em mất :20: :20: :20: