Em cần mua 1 cái kệ nhiều hộc bỏ quần áo vào. mẹ nào đang thanh lý cho em biết nhé. cám ơn các mẹ nhiều