Chị ơi, em cũng rất muốn được đọc cuốn sách đó mà ngặt nỗi tiếng Nhật bẻ đôi không biết một chữ và không có khả năng tiếp cận với sách ở Nhật được. Chị có thể chia sẻ những điều đọc được từ cuốn sách đó không ạ? Em cũng sắp sinh con đầu lòng, đã đọc cuốn Em phải đến Harvard học kinh tế và khá tâm đắc với một số điều trong cuốn sách đó.