Các mẹ ở bên Nhật ơi, có mẹ nào đang sống ở Nhật theo diện có chồng đi làm Postdoc không? Mình đang có vấn đề nan giải quá. Chồng có học bổng đi làm postdoc, nhưng chương trình này lại không cho vợ con sang cùng.


Vậy có mẹ nào chỉ cách cho mình sang theo chồng sống khoảng 1 năm trong suốt thời gian chồng làm postdoc không? Giúp mình với!