Có mẹ nào đang ở Hawai ko?


Cho em hỏi chút kinh nghiệm về cuộc sống, việc làm và chuyện trường lớp cho con cái với !!!!