Dear các chị,


Hiện em đang có 1 vị trí làm việc cho 1 công ty global về Logistic va forwarding tại Hà Nội. Vị Trí này yêu cầu ứng viên phải là người Nhật, tiếng Anh good và có kinh nghiệm về import - export. Salary của vị trí này là 4000 USD. Nếu các chị có bạn bè nào là người Nhật và có các kỹ năng trên thì giới thiệu giùm em nhé.


Thank các chị nhiều.