Mình đang học tiếng trung quốc, không biết làm gì để nâng cao giao tiếp bằng tiếng phổ thông, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẽ với,,,