Mình đang tìm hiểu mua bếp từ Panasonic của Nhật xách tay về Hà nội. Nhưng mấy bạn mình quen về nước dịp này đều quá cân rồi. Các bố mẹ hay các bạn sinh viên nào mua vé về nước chơi dịp Tết này msg giúp mình nhé. Mình thực sự cần 01 chiếc để sử dụng. 度もうありがとう!