Chào các bạn ở Nhật!


Mình là thành viên ở bõ khác mạo muội vào đay hỏi các bạn về cách làm đậu phụ non mềm của Nhật,vì mình nghỉ ở Nhật thì đậu phụ rất là phổ biến nên mong rằng có bạn nào hiện ơqr Nhật biết cách làm thì chỉ cho mình với.Cảm ơn rất nhiều!