Các mẹ ở Nhật bản ơi cho mình hỏi chút xíu. ở Nhật bản hiện nay thị trường đĩa hát có đĩa bài hát karaoke hoặc đĩa nhạc bằng Tiếng Việt không?Nếu có thì đĩa của ca sĩ nào là chủ yếu? Các mẹ có thấy đĩa hát của Mỹ Tâm không? Sếp mình đang giao cho mình nhiệm vụ này mà mình thì mù tịt. Các mẹ giúp mình với.


Cám ơn các mẹ nhiều.


--------------------------


Con mãi là trăng rằm của mẹ


Mẹ yêu Tôm nhất trên đời Tôm ơi.