Mình hiện đang học tập ở Quảng Châu, còn 2 năm nữa thì tốt nghiệp. Mình muốn lập topic giao lưu với mọi người. Với mục đích cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm ở Quảng Châu. Đồng thời cũng giúp một số người hiểu thêm hơn về Quảng Châu. Chia sẻ nhiệt tình mọi người nhé!