Mình là một du học sinh ở đây. Quen và nhận lời yêu một anh người Nhật, thời gian chưa lâu. Người Nhật có lẽ vấn đề tình dục thoáng hơn so với người Việt mình phải khoing cả nhà. Biết là tình cảm dành cho nhau là thật, nhưng mình vẫn là con gái Việt. Liệu tình cảm có đi vào ngõ cụt khoing nếu mình lúc nào cũng từ chối. Cảm ơn mọi người đã đọc topic của mình, có gì khoing phải xin hãy bỏ qua.