Tố Cáo #Lê #Văn #Quân . Tài Khoản Sacombank, số 070116260636.

Số điện thoại: 0705797994

Chuyên trang Facebook chào bán Thẻ Game các loại. 

Hành vi lừa đảo, Ck thánh toán không giao hàng. Sau đó chặn số điện thoại, chắn Facebook của nạn nhân.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

ân.