Hãy cho Lan biết suy nghĩ đầu tiên của bạn về chiếc ảnh này nhé. Lan sẽ mời người viết cảm nghĩ hay một món thiệt hấp dẫn nè 😎

Loading interface...