Mình sn 87, muốn được thoát kiếp FA hiện tại. Bạn nào cùng chung cảnh ngộ pm mình nhé.:Embarrassment: