THEO CẢM NHẬN CỦA MÌNH THÌ:


Chỉ là thời gian làm phai nhạt thôi. Gặp thì cười nói vài câu. Không gặp cũng không cảm thấy nhớ. Có chuyện gì cũng k nghĩ đến nó đầu tiên nữa. Người mình muốn tâm sự cũng k còn là nó nữa.


Vốn dĩ thời gian rất lạnh lùng mà.