Em tuổi hẳn 92. Cân tìm một người bạn để tâm sự sẻ chia mọi chuyện buồn vui.