Đây là đáp án của cái hình 2 ngày trước.

Dòng họ bà con cô bác cá da trơn có hình dáng bên ngoài tương tự nhau: cá hú, cá dứa, cá ba sa, cá tra hay còn gọi là cá dồ, cá dồ có 2 hình thức nuôi bao gồm nuôi ao và nuôi cầu. Dân miền tây nam bộ sẽ rất hiểu điều này 😏😏. Miền Trung và miền Bắc có nuôi ko thì mình nào biết , ahihi 🙃

Này là cá ba sa siêu thị Big C nấu canh chua me của cô hàng xóm.

Thề là tô canh chua ngon nhức nách, dựt pặc pặc lun á chài

Loading interface...