Vì hoàn cảnh khó khăn nên em cần tìm một người kết hôn có kinh tế ổn. Có khả năng giúp em trả khoản nợ hiện tại.


Tình tính: vui vẻ, hòa đồng, biết chăm lo cho gia đình.