Hãy cho nhau một cơ hội, cũng là cho bản thân minh một cơ hội 

 Kiếp FA hãy tránh xa tôi .........


Hãy để để lại . nếu bạn là người nghiêm túc  sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới 


FB: https://www.facebook.com/thuongthao.1211/