Em năm nay 27 tuổi ngoại hình cũng có thể coi tạm ổn,cũng trải qua một vài mối tình nhưng ko đi đến đâu cả.hiện tại bme gia đình thúc ép rất nhiều chuyện chồng con em cảm thấy mệt mỏi ngại tìm hiểu yêu đương.muốn tìm ngươi chung ý tưởng như mình để kết hôn. Điều kiện của em rất đơn giản: có công việc ổn định có nhà cửa sống và làm tại khu vực Hải Phòng.