Em có 1 bà chị năm nay 27 tuổi r mà không chịu lấy chồng. Muốn tìm 1 a rể đẹp trai khoai to. Có ai không. Thông tin 1 chút về địa chỉ đó là là quê ở Sơn La nhé