Có cậu nào/ anh nào đang du học Hàn Quốc không? Chúng ta làm quen nào :):):):)