Chảo cả nhà,


Bản thân mình cũng đang FA, mình thấy trong diễn đàn có rất nhiều hot topic tìm bạn khác giới, nhưng mình thực sự rất tò mò không biết mức độ thành công và thất bại của mọi người thông qua cách này thế nào? Mình thấy nếu hai người xa lạ bắt đầu làm quen với nhau theo cách này thì tự nhiên hai đối tượng đã hình thành trong đầu ngay từ đầu những tiêu chuẩn hoặc yêu cầu nào đó, thậm chí thay đổi cả cách thể hiện vì mục đích tán tỉnh, không khí sẽ rất gượng gạo khi gặp nhau thực tế. Không biết có anh, chị, bạn nào đã trải qua việc này có thể chia sẻ cho những người ế nhưng có khí thế đi tìm gấu biết được không ạ???