Mình sn 94, nghề nghiệp kế toán và kinh doanh tự do,do công việc nên không còn nhiều thời gian tán tỉnh,đua giỡn, lung tung nữa. Muôn tìm một bạn để tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân, rất mong tìm được các bạn sinh năm 92,95,96


Sdt 01699005482 có Zalo nhé