Mình năm nay đã gần 40t. Đã qua 1 lần đổ vỡ. Gần đây cảm thấy cuộc sống thiếu thốn tình cảm. Muốn tìm một mqh không ràng buộc, thẳng thắn, sống là chính mình với một bạn nữ ở HN để cùng nhau đồng hành, san sẻ trong cuộc sống.