Tuổi càng lên hình như mình mất dần cái bản năng gọi chung là kưa gái, ra đường thấy cặp đôi chở nhau đi nhiều lúc cung ganh tỵ suy đi nghĩ lại gìơ muốn quen 1 người phải làm từng bước từng bước như hồi xưa, mà hồi xưa chỉ an vs học nên có nhiều thời gian qua lại, gìơ đi làm không có 1 chút nghỉ ngơi lấy đâu ra time rảnh để tìm bạn gái bi gìơ nên phải nhờ đến tìm bạn trên in tờ nét,mình cũng mới tham gia wtt thôi nhưng cung biết wtt lâu rui, chị em nào đang cùng hoàn cảnh có thể làm quen kết bạn cùng hướng về phiá trước chứ gìơ lùi không được.hi.giới thiệu sơ chút thông số kỹ thuật ,H 170cm, W 65kg, face dễ nhìn, tính trầm, ko bla bla ...rất vui khi có người làm quen.hi