Nếu cuộc đời anh không có em


Cũng như cây chẳng có mặt trời


Chỉ còn lại một màu đen tăm tối


Sẽ héo tàn theo năm tháng mà thôi.


TÁC GIẢ: PHẠM SỸ LONG


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Traitimmocoi88