Tôi đang rất buồn các bạn ah! Nhưng không thể chia sẻ được với ai trong những người xung quanh. Cảm thấy khó chịu lắm, muốn có ai đó nc thôi.