Như tiêu đề đã đề cập, thời điểm hiện nay cực kì " sì trét" muốn có 1 nhân để talk, lắng nghe. Muốn cân bằng tình trạng hiện tại ko là trầm cảm mất.