Mong muốn kết bạn, và hy vọng tìm được một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân:):):):)