Nữ sn 89.Mong muốn kết bạn (miền Bắc) hy vọng tìm được một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân