MỖI SÁNG THỨC DẬY, BẠN CHỌN CÁCH NHÌN CUỘC SÔNG NÀO!


Buồn hay vui là do cách nhìn của mỗi người về cuộc sống.


--


Tom Hunter


Art Director


Tel: 097 22.14.901 - 0966 83.13.94


Email: tomhunter166@gmail.com


Yahoo/ Skype: tomhunter166


Portfolio: http://behance.net/tomhunter


Video: https://www.youtube.com/TomHunterTV


Fb: https://www.facebook.com/tomhunter.designer