Nam 37t. Chưa lập gd. Hình thức và c.việc ổn, yêu động vật. Sống và làm việc ở hà nội, người tỉnh ngoài. Mong làm quen với các bạn nữ dưới tuổi 33t. Thư gửi về huongduong1922@gmail.com.