Mình là sỹ quan QDND, sn 1987 da ly dị vì vk ngoại tình. Mong muon dc tìm thấy hp muộn màng. Ai ở thanh hoá thì pm nhé