Mình sn 1983. hình thức tương đối ổn, công việc ổn định tại hà nôi, mong muốn làm quen và kết bạn với các bạn nữ tuổi từ 22-30 tuổi công việc ổn định tại hà nội. liên lạc: velvet.th@gmail.com.
Đừng để lại lời nhắn cho mình trên trang web này. Cảm ơn