Nghe bài hát này của hai bác cháu nhà họ Gibb của ban nhạc Bee Gees lại thấy buồn cho số phận của Maurice và Robin Gibb.


Và cũng cảm thán cho bản thân và nhiều thành viên của WTT đang cùng cảnh ngộ, hỏi có người nào giúp hàn gắn trái tim đã từng bị tổn thương tan vỡ.


https://www.youtube.com/watch?v=slmaHqCG9qQ


"How Can You Mend A Broken Heart?"


I can think of younger days when living for my life


Was everything a man could want to do.


I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow.


And how can you mend a broken heart?


How can you stop the rain from falling down?


How can you stop the sun from shining?


What makes the world go round?


How can you mend a this broken man?


How can a loser ever win?


Please help me mend my broken heart and let me live again.


I can still feel the breeze that rustles through the trees


And misty memories of days gone by


We could never see tomorrow, noone said a word about the sorrow.


And how can you mend a broken heart?


How can you stop the rain from falling down?


How can you stop the sun from shining?


What makes the world go round?


How can you mend this broken man?


How can a loser ever win?


Please help me mend my broken heart and let me live again.