chào cả nhà, em lang thang trên đây cũng mấy ngày rùi, hy vọng thêm bạn thêm vui


lý lịch trích ngang của em ne: 89 chính hiệu


đang trong mối quan hệ mở


tính tình vui vẻ hòa đồng


sở thích : xem phim du lịch và tự kỷ một m.


Công việc: cũng đang lông bông


hy vọng được làm quen với tất cả các bạn, mối quan hệ nghiêm túc


rất vui làm quen với cả nhà