mình sn 91 quê Phú Thọ đang lm tại HNội mong muốn lm quen tất cả các bạn quanh khu vực