Mỗi ngày nhảm một câu tiếng Anh cho vui nhà rộn cửa cùng Lan nhé.

Dạo này chính phủ bảo phải đẻ trước 35 gì đó, thấy tình hình gấp quá nên Lan cũng muốn đi lấy chồng nước ngoài. Sẵn vừa đi làm dâu lại coi như vừa đi du lịch nước ngoài, nghĩ thế để thấy mình giàu 🤣🤣🤣

Loading interface...