Bắc thang lên hỏi ông trời


Bao giờ tìm được một người để yêu?


Nhếch môi ông nói một điều


Vào giữa tháng sáu, một chiều tuyết rơi :)):)):))Giữa tháng sáu mà có tuyết rơi dc sao ta? :-S:-S:-S Kiểu này chắc iêm FA lun gùi [-(