Hội người cao tuổi vui khỏe :


Hoạt động hội: các buổi sáng 6h den 8h tập yoga. Gym.an sang. Caphe. Giao lưu .Tổ chức du lịch các điểm nổi tiếng .