hình ảnh
Những người đã và đang kkinhdoanh ở trên web này có thể chia sẻ cho e 1 chút kinh nghiệm về đầu tư vào các ngành nghề không ạ.