Hà nội ngày mưa ! Đã lâu lắm rồi không vào web chém với mọi người. Giờ đây bạn bè trên web cũng chả còn ai, ai cũng bận rộn với công việc mới bạn bè mới. Đúng là : " Đường lâu không đi đường mọc cỏ dại. Người lâu không qua lại bỗng hóa người dưng. ". Thôi túm quần lại là ai rảnh vào muốn tâm sự thì vào chém cho đỡ buồn. Hết văn :))