chiều nay chán không có cảm hứng làm việc=;. Nghĩ thấy rầu, ra trường đi cày bao nhiêu năm mà nhìn lại chẳng thấy ji. Hứa giúp bme rồi mới lấy ck, cơ mà chưa jup dc gi thì các cụ cứ đuổi: "mày nổ đi cho tao nhờ":((:((:((. tuổi thân quá bà con ơi!