Theo em, để thích 1 ai đó sẽ có 1 trong 4 yếu tố này: Ngoại hình, tính cách, tài lẻ, vật chất


Em nói như vậy có đúng ko?